Повернення та скарги

СКАРГИ

 1. Всі скарги, що стосуються функціонування Магазину та зроблених замовлень, слід надсилати на електронну адресу: info@bacpolska.pl Скарги також можуть бути подані в письмовій формі на юридичну адресу Продавця.
 2. При пред'явленні рекламації Клієнт зобов'язаний, як мінімум, вказати помічений дефект, недолік або недолік і вказати свою вимогу.
 3. Якщо подана рекламація стосується гарантійної вимоги Споживача, Покупець зобов'язаний надати докази придбання відповідного Товару в Магазині (наприклад, виписку з банківського рахунку, підтвердження оплати карткою, квитанцію або рахунок-фактуру).
 4. Клієнт, який використовує гарантійні права, зобов'язаний доставити дефектний товар за рахунок Продавця на адресу юридичної адреси Продавця або на адресу, вказану в електронному листуванні.
 5. Якщо дані або інформація, надані в рекламації, потребують доповнення, Продавець негайно попросить Покупця доповнити їх в зазначеному обсязі. Разом з таким повідомленням Покупцеві буде надіслана інформація про те, як доповнити недоліки в рекламації.
 6. Гарантійні претензії розглядаються протягом 14 днів з дати вручення Продавцю заяви, що містить вимоги Покупця.
 7. Продавець повідомить Клієнта про результати розгляду скарги електронною поштою або в письмовій формі, залежно від способу подання скарги.

ВІДМОВА ВІД ДОГОВОРУ

 1. Тільки Клієнт, який є Споживачем, має право відмовитися від Договору купівлі-продажу без зазначення причини.
 2. Клієнт, який уклав Договір купівлі-продажу, може відмовитися від нього протягом 14 днів без пояснення причин.
 3. Якщо Клієнт зробив заяву про відкликання до того, як Продавець прийняв його/її замовлення, воно буде анульоване і вважатиметься недійсним.
 4. Перебіг строку на відмову від Договору купівлі-продажу Товару починається з дня, коли Покупець або вказана ним особа, крім перевізника, вступила у володіння Товаром (у разі продажу кількох Товарів - у володіння останнім з них), а у випадку інших договорів - з дня їх укладення.
 5. Для того, щоб скористатися правом на відкликання, Клієнт зобов'язаний подати Продавцю відповідну письмову заяву. Відправлення такої заяви до закінчення терміну є достатнім для дотримання терміну. Заява може бути надіслана електронною або звичайною поштою.
 6. Клієнт не має права на відкликання:
  • якщо об'єктом виконання є неперероблена річ, виготовлена за специфікацією замовника або призначена для задоволення індивідуальних потреб замовника;
  • якщо об'єктом перформансу є продукт, який швидко псується або має короткий термін придатності;
  • якщо предметом виконання є річ, яка за своєю природою стає невіддільною від інших речей після доставки,
  • якщо об'єкт виконання був використаний або спожитий Замовником, зокрема, якщо він був підключений до будь-якої зовнішньої установки і використовувався.
 7. Продавець зобов'язаний протягом 14 днів з дня отримання повідомлення про відмову від Договору купівлі-продажу повернути Клієнту всі здійснені Клієнтом платежі, включаючи витрати на доставку, що відповідають найдешевшому способу доставки, запропонованому Продавцем. Платіж буде відшкодований з використанням того ж способу оплати, який використовував Клієнт, якщо тільки Клієнт прямо не погодиться на інший спосіб відшкодування, який не передбачає жодних витрат для Клієнта.
 8. Покупець зобов'язаний негайно, але не пізніше 14 (чотирнадцяти) днів з дня подання повідомлення про відмову від Договору купівлі-продажу, повернути Продавцю всі Товари, на які поширюється дія повідомлення про відмову від Договору купівлі-продажу. Для дотримання цього терміну достатньо відправити товар назад до його закінчення.
 9. Продавець має право утримати повернення отриманого від покупця платежу до тих пір, поки він не отримає товар назад або поки покупець не надасть докази його повернення, в залежності від того, яка подія відбудеться раніше.
 10. Клієнт несе прямі витрати на повернення Товару (включаючи витрати на його доставку Продавцю) і несе відповідальність за будь-яке зменшення вартості Товару в результаті використання Товару способом, відмінним від того, який був необхідний для встановлення природи, характеристик і функціонування Товару.
Телефонуйте зараз