Lízing

Spoločnosť BAC Polska s cieľom konať rýchlo a účinne spolupracoval s prenajímateľ Santander Leasing.
Máme všetky možnosti, aby sme zákazníkovi bezodkladne poskytli výhodnú lízingovú ponuku.
V prípade úverov do 200 000 PLN, s kompletným súborom potrebných dokumentov (vyplnenou žiadosťou), získame rozhodnutie o lízingu do 2 hodín bez zbytočnej byrokracie. Na druhej strane, financovanie prebieha do 24 hodín.

Santander Leasing (predtým BZ WBK Leasing), dlhoročný líder v oblasti financovania stroje a zariadenia, patrí medzi najlepšie lízingové spoločnosti. Ako univerzálny prenajímateľ ponúka financovanie širokej škály dlhodobého majetku malým a stredným podnikom a firemným zákazníkom. Spoločnosť sa špecializuje na financovanie všetkých dopravných prostriedkov. Okrem toho je ponuka prispôsobená špecifickým profesijným skupinám .

Spoločnosť zakladá svoju obchodnú činnosť predovšetkým na partnerských programoch, čím ponúka služby a finančné riešenia, ktoré zodpovedajú meniacim sa potrebám trhu.

Zavolajte teraz