Veselé Vianoce a šťastný nový rok

Pri príležitosti nadchádzajúceho
Vianoce a Nový rok
by sme vám chceli poslať naše najsrdečnejšie želania.
Nech sú pre vás nadchádzajúce Vianoce
nezabudnuteľný čas strávený bez náhlenia,
starosti a starosti, aby sa uskutočnili v pokoji a radosti,
medzi rodinou, priateľmi a všetkými blízkymi.
Pri príležitosti nadchádzajúceho
Vianoce a Nový rok
Chceli by sme vám poslať naše najlepšie želania.
Nech sú pre vás nadchádzajúce Vianoce
nezabudnuteľný čas strávený bez náhlenia,
starosti a obavy, aby sa uskutočnili v pokoji a radosti,
medzi rodinou, priateľmi a všetkými blízkymi.

1671474434685
Zavolajte teraz