Rusza program ZUS przeznaczony na poprawę warunków pracy poprzez zakup maszyn i urządzeń.

Nie zwlekaj skorzystaj .

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 17 kwietnia 2023 r. – 18 maja 2023 r.

Dzięki programowi dofinansowania organizowanemu przez ZUS masz szanse na zakup z dofinansowaniem nowego podnośnika do swojej firmy .

Nie czekaj i już dziś zgłoś się do nas – przygotujemy odpowiedni wniosek na dofinansowanie do nowego podnośnika.

☎️ Hubert 501-371-172
⌨️ hubert@bacpolska.pl

☎️ Marcin 512-196-403
⌨️ marcin@bacpolska.pl

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 17 kwietnia 2023 r. – 18 maja 2023 r.

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnią łącznie następujące warunki:

  • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
  • nie zalega z opłacaniem podatków;
  • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
  • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
  • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na witrynie https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-202301

Link:  https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-wypadkowa/dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy

Zapraszamy do kontaktu i odwiedzenia naszej strony : www.bacpolska.pl

Zadzwoń teraz